Czy wszy bytujące na skórze zwierząt domowych mogą przenosić choroby pasożytnicze na ludzi?

Wszy bytujące na skórze zwierząt domowych nie przenoszą chorób pasożytniczych na ludzi.