Stowarzyszenie ESCCAP Polska

ESCCAP Polska jest Stowarzyszeniem, które działa pod egidą ESCCAP. Członkowie ESCCAP Polska to lekarze medycyny – specjaliści chorób zakaźnych i pasożytniczych oraz lekarze weterynarii specjalizujący się w parazytologii. ESCCAP Polska przygotowuje polskojęzyczne wersje przewodników dla lekarzy weterynarii oraz ulotki na temat zwalczania pasożytów dla właścicieli zwierząt.

ESCCAP (Europejska Rada ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących) to grupa specjalistów – parazytologów z dziesięciu krajów europejskich.

ESCCAP jest niezależną organizacją non-profit, której celem jest propagowanie wśród lekarzy weterynarii i właścicieli zwierząt prawidłowych zasad zwalczania, tj. zapobiegania i leczenia pasożytów u psów, kotów oraz innych gatunków zwierząt towarzyszących człowiekowi.

ESCCAP opracowuje przewodniki, które mają być pomocne w podejmowaniu właściwych decyzji służących utrzymaniu zwierząt w stanie wolnym od pasożytów.