Polska Rada Konsultacyjna ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących ESCCAP Polska

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie ESCCAP Polska
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21,
02-001 Warszawa

Kontakt:
wiedza@esccap.pl
pracowniaparazytoz@tlen.pl
tel. 22 697 89 68