Nicień sercowy i podskórny (Dirofilaria immitis, D. repens)

W ostatnim czasie coraz częściej stwierdza się u psów w Polsce rodzime inwazje dirofilariozy podskórnej (Dirofilaria repens). Pierwsze doniesienie na ten temat pojawiło się w 2009 roku (Demiaszkiewicz i wsp. 2009). Stwierdzenie 6 dorosłych nicieni D. repens w mosznie psa podczas kastracji skłoniło autorów do podjęcia badań w kierunku zarażenia tymi pasożytami psów rasowych w trzech hodowlach w okolicach Warszawy. Mikrofilarie D. repens wykazano w 24 próbkach krwi (37,5%) wśród 64 psów badanych.
Przypadki rodzimej inwazji dirofilariozy wskazują na powszechne występowanie komarów będących żywicielami pośrednimi i wektorami tego pasożyta. Dirofilariozę podskórną stwierdzono u psów w Czechach (Svobodova i wsp. 2006) oraz na Słowacji (Miterpakova i wsp. 2008).

Więcej informacji w przewodniku „Odrobaczanie psów i kotów”, str. 11-12 oraz tabele 2c, 4, 6 i 7 (str. 20-25).  Uwaga: przewodnik nie uwzględnia stwierdzenia u psów opisanych powyżej rodzimych inwazjidirofilariozy podskórnej w Polsce.

Pasożyt ten jest niebezpieczny także dla człowieka. W Polsce w ostatnich latach stwierdzono sześć przypadków dirofilariozy wywołanej przez D. repens – pięć przypadków inwazji podskórnej  oraz jeden przypadek dirofilariozy podspojówkowej. (TODO (patrz Choroby odzwierzęce – Dirofilarioza))

Ostatnio stwierdzono pierwszy w Polsce rodzimy przypadek inwazji D. immitis u psa (Świątalska i Demiaszkiewicz, 2012).

Cykle rozwojowe

thumbnail of nicień sercowy Dirofilaria immitis

thumbnail of nicien podskorny Dirofilar ia repens_1_poprawiony

Więcej informacji: