Wszy i wszoły

Wszy i wszoły to bezskrzydłe owady o ciele spłaszczonym grzbietowo-brzusznie. U psów i kotów w Europie mają znaczenie trzy gatunki.

Cykl rozwojowy wszy i wszoły

Pasożyty te powodują uszkodzenia skóry zarażonych zwierząt. Wszoły odżywiają się złuszczonym naskórkiem, a nakłuwające skórę i pobierające krew wszy mogą być przyczyną niedokrwistości. Cykl życiowy wszy i wszołów trwa 4-6 tygodni. Samice składają pojedynczo jaja (gnidy) i przymocowują je do włosów (30-60 jaj w trakcie całego życia samicy). Z jaj po 7-14 dniach wylegają się larwy, które po przejściu pięciu linek osiągają dojrzałość.

Infestacje wszy i wszołów występują najczęściej u zaniedbanych zwierząt (bezdomne psy i koty), u zwierząt młodych oraz starych, względnie osobników z niedoborami odporności (np. u kotów zarażonych wirusem niedoboru immunologicznego – Feline Immunodeficiency Virus). Narażone na infestacje mogą być też psy myśliwskie.

Zwierzęta zarażają się poprzez bezpośredni kontakt oraz za pośrednictwem wspólnie używanychprzedmiotów (posłania, przedmioty do pielęgnacji – grzebienie i szczotki).

Wszy i wszoły – rozpoznawanie

Przy intensywnej infestacji w sierści widoczne są dorosłe pasożyty, ich jaja i larwy. Na skórze mogą pojawiać się strupy i wyłysienia lub zmiany przypominające owrzodzenia (przy infestacjach L. setosus u psów). Przemieszczające się owady powodują podrażnienia i świąd, zwierzęta są niespokojne, objawiają gwałtowne zachowania, drapią się i ocierają. Może dochodzić do zakażeń bakteryjnych uszkodzonej skóry. Skutkiem inwazji wszy lub wszołów może być ropne pourazowe zapalenie skóry.
Infestację tych pasożytów można rozpoznać po dokładnym sprawdzeniu sierści i stwierdzeniu obecności dorosłych osobników lub ich jaj wśród włosów.

Więcej informacji:

  • przewodnik ESCCAP „Zwalczanie infestacji owadów pasożytniczych i kleszczy u psów i kotów”.