Toksokaroza – jak zaraża się człowiek?

toksokaroza

Toksokaroza – jak zaraża się człowiek?

Ludzie zarażają się drogą pokarmową inwazyjnymi jajami glisty psiej lub kociej. Ich źródłem może być zanieczyszczona kałem zwierząt ziemia lub piasek (publiczne skwery, parki, trawniki lub teren wokół własnego domu, gdy przebywają tam szczenięta i młode psy, względnie stare psy, które mogą być zarażone bezobjawowo). Dzieci mogą zarażać się podczas zabawy w zaniedbanych, nieprzykrywanych piaskownicach – miejscach, w których często defekują koty.

U człowieka rozwój glist zatrzymuje się na poziomie larw, które trafiają do wątroby i innych narządów (toksokaroza trzewna) lub, co zdarza się znacznie rzadziej do gałki ocznej (toksokaroza oczna). Nie dochodzi więc do rozwoju pasożytów w przewodzie pokarmowym u ludzi.

Żywa larwa glisty kociej gotowa do wydostania się z jaja, gdy tylko trafi do żołądka człowieka

Żywa larwa glisty kociej gotowa do wydostania się z jaja, gdy tylko trafi do żołądka człowieka

Toksokaroza – uważaj na odchody zwierząt.

Jest to jedyny sposób, abyśmy sami nie narażając się na zarażenie ograniczyli zanieczyszczenie środowiska jajami glist, które w ciągu kilkunastu dni stają się inwazyjne (rozwija się larwa w jaju). W ten sposób możemy najskuteczniej zapobiegać rozprzestrzenianiu się stadiów inwazyjnych glist w naszym otoczeniu, a dzięki temu przyczyniać się do ograniczenia ryzyka zarażenia ludzi (przede wszystkim dzieci), a także zwierząt.

Należy pamiętać o możliwości znalezienia się jaj glist na sierści zwierząt. Tarzanie się sprzyja zanieczyszczeniu sierści inwazyjnymi jajami Toxocara pochodzącymi z podłoża. W przypadku zaniedbanych zwierząt jaja mogą osiągnąć stadium inwazyjne na sierści.


  • Zachowanie podstawowych zasad higieny jest najwłaściwszym sposobem zapobiegania zarażeniu
  • Myjmy owoce i warzywa (nawet gdy pochodzą z własnego ogródka – nigdy nie wiadomo kto tam nocą zagląda)
  • Wyrabiajmy u dzieci nawyk częstego mycia rąk – przed jedzeniem, po zabawach ze zwierzętami, szczególnie nieznanymi
  • Karmienie dzieci podczas zabaw w piaskownicy może sprzyjać zarażeniu!

Pamiętajmy o tym, że tylko u zwierząt (szczególnie młodych) występuje jelitowa postać glistnicy, natomiast u ludzi może rozwinąć się tylko jej narządowa forma – toksokaroza (pasożyty nie trafiają do przewodu pokarmowego). Nieuzasadnione (i bezcelowe) jest więc poddawanie się kuracji przeciwko pasożytom jelitowym. Właściwe leczenie w przypadku podejrzewania u siebie, czy dziecka zarażenia glistą psią lub kocią może zostać podjęte tylko przez specjalistę chorób zakaźnych po wykonaniu odpowiednich badań (m.in. diagnostyki serologicznej) i potwierdzeniu obecności larw pasożytów w organizmie.

Dbałość o odrobaczanie zwierząt (stosowanie leków zalecanych przez lekarzy weterynarii, podawanie ich we właściwych terminach), zachowanie czystości środowiska (sprzątanie odchodów zwierzęcych) i przestrzeganie zasad higieny to właściwe sposoby służące zapewnieniu sobie i swoim bliskim zdrowia i komfortu życia.

Więcej informacji: