Isospora spp.

Cystoisospora (syn. Isospora) spp. wywołują biegunki u szczeniąt i kociąt. Do zarażenia dochodzi wskutek spożycia wysporulowanych oocyst.
W ciężkich przypadkach w kale może pojawiać się krew i może dojść do rozwoju choroby, a nawet śmierci. Postać kliniczna często związana jest z towarzyszącymi zakażeniami wirusami, bakteriami lub inwazjami robaków jelitowych. Oocysty mogą być stwierdzane w kale zwierząt zarażonych subklinicznie oraz chorych. Okres wydalania oocyst trwa zwykle 5-10 dni. Oocysty w środowisku mogą zachować inwazyjność przez wiele miesięcy.

Więcej informacji: