Cryptosporidium spp.

Oocysty Cryptosporidium są zdolne do zarażania w momencie wydalenia z kałem. Ze względu na bardzo małe rozmiary nie ulegają sedymentacji w wodzie, do zarażania dochodzi więc często poprzez wypicie wody. Pasożyt może pozostawać w tym środowisku w postaci inwazyjnej przez wiele miesięcy.

Okres prepatentny wynosi 2 – 14 dni w przypadku C. canis i 3 – 7 dni w przypadku C. felis. Wydalanie oocyst trwa od 25 do 80 dni.

Oocysty można wykryć w badaniu koproskopowym, metodą rozmazu kału i barwieniem (Ziehl-Neelsen, Heine, safranina). Wybarwione oocysty mają wygląd małych, okrągłych, czerwonych lub pomarańczowych tworów.

Dostępne są testy zawierające koproantygeny, które pozwalają na wykrycie zarażenia nawet w przypadku niewielkiej liczby wydalanych oocyst.

Więcej informacji: