Hammondia spp.

Cykl życiowy Hammondia jest podobny do rozwoju innych kokcydiów tworzących cysty (Neospora, Toxoplasma). Psy i koty są żywicielami ostatecznymi i zarażają się wskutek spożycia zarażonej, upolowanej ofiary (gryzonie) lub narządów i tkanek zarażonych zwierząt (przeżuwacze).

Do wydalania oocyst dochodzi po okresie prepatentnym trwającym 5-17 dni. Okres wydalania trwa około 20 dni, do sporulacji dochodzi w środowisku zewnętrznym. Żywiciele pośredni (gryzonie i przeżuwacze) połykają oocysty, dochodzi u nich do rozwoju cyst tkankowych, głównie w mięśniach i mózgu.

Hammondia stwierdzany jest sporadycznie w kale kotów i psów w Europie. Ze względu na nieodróżnialność oocyst od Toxoplasma u kotów i Neospora u psów (różnicowanie tylko metodami molekularnymi) nieznana jest rzeczywista prewalencja tych pasożytów u zwierząt towarzyszących.

Zarażenia wywołane przez Hammondia mają zazwyczaj przebieg podkliniczny. Bardzo rzadko opisywano u zarażonych szczeniąt brak łaknienia i ciężką postać biegunki, przeciwko której nieskuteczna był terapia antybiotykowa. Wdrażanie leczenia nie jest konieczne.

Więcej informacji: