Glisty psów i kotów (Toxocara canis, T. cati)

Glistnica psów i kotów

Ta choroba inwazyjna wywoływana jest przez pasożytnicze nicienie – glistę psią (Toxocara canis) i glistę kocią (Toxocara cati).

Drogi zarażenia psów i kotów

Zarażony pies lub kot wydala z kałem jaja glist. Świeżo wydalony kał nie stanowi zagrożenia dla ludzi i zwierząt, ponieważ wydalane jaja nie są inwazyjne (zakaźne). Stadium inwazyjne (larwa wewnątrz jaja) pojawia się w optymalnych warunkach w ciągu 9-15 dni (temperatura 250-300C, wilgotność 85-95%). Rozwój zależy od warunków klimatycznych i typu podłoża, może trwać od 3 do 6 tygodni, a nawet do kilku miesięcy. Stadium inwazyjne w jaju (L3) zachowuje żywotność przez co najmniej jeden rok.

Jajo glisty psiej w stadium przedinwazyjnym. Powiększ. 500x

Inwazyjne jajo glisty kociej

Dorosłe psy i koty mogą zarażać się inwazyjnymi jajami glist pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego lub po zjedzeniu larw Toxocara znajdujących się w upolowanym gryzoniu (tzw. żywiciel parateniczny) .

U dorosłych suk i kotek stadia larwalne rzadko trafiają do jelita cienkiego, rozwój zatrzymuje się najczęściej na poziomie larw, które lokalizują się w różnych narządach. Są z nich sukcesywnie uwalniane podczas kolejnych ciąż.

Inwazja jelitowa glist zdarza się u karmiących suk i kotek.

Szczenięta zarażają się larwami glist od suk:

  1. w życiu płodowym (inwazja prenatalna)
  2. po urodzeniu z mlekiem (inwazja laktogenna).

Szczenięta mogą też zarażać się tak jak dorosłe psy poprzez przypadkowe połknięcie jaj inwazyjnych znajdujących się w środowisku zewnętrznym.

Kocięta rodzą się wolne od glist (nie występuje u nich inwazja prenatalna). Po urodzeniu mogą zarażać się w taki sam sposób jak szczenięta, tj. larwami obecnymi w mleku kotki oraz przez połknięcie jaj inwazyjnych ze środowiska zewnętrznego.

Zarażanie się szczeniąt w życiu płodowym oraz szczeniąt i kociąt po urodzeniu z mlekiem matki powoduje, że w pierwszych sześciu miesiącach ich życia niezwykle istotne jest regularne odrobaczanie (co 2-4 tygodnie).

Do zarażenia glistami może dojść też u starych lub chorych psów i kotów, które nie wykazując objawów klinicznych mogą być siewcami jaj tych pasożytów.

Szczegółowe zalecenia odrobaczania szczeniąt i kociąt znajdują się w poradniku ESCCAP „Odrobaczanie psów i kotów”, rozdział 2, strona 8-9 oraz w ulotce ESCCAP „Jak często należy odrobaczać zwierzęta”.

Cykle rozwojowe