Błędne określenie „leczyć pasożyty”

“Leczenie pasożytów” przez specjalistów

Leczenie to czynności mające na celu przywrócenie choremu organizmowi równowagi, czyli zdrowia. Bardzo często stosowane jest błędne określenie „leczenie pasożytów”. Żartobliwie można powiedzieć, że należy leczyć tasiemca, gdy ten ma kaszel.

Zwalczanie zarażenia pasożytami

Lekarze medycyny oraz lekarze weterynarii zajmują się zwalczaniem chorób wywołanych przez pasożyty – dążą do likwidacji zarażenia pasożytami u pacjenta. To właśnie pasożyty są przyczynami zaburzeń zdrowia ludzi i zwierząt. Zwalczanie zarażenia pasożytami polega na podawaniu odpowiednich leków (substancji czynnych) w celu unieszkodliwienia i zabicia pasożytów, które zaatakowały człowieka lub zwierzę. W zwalczaniu zarażenia bardzo istotne jest rozpoznanie pasożyta, który wywołał chorobę. Dzięki temu lekarze medycyny i lekarze weterynarii wiedzą, jaką terapię zastosować w konkretnym przypadku. Natomiast profilaktyka przeciwpasożytnicza ma na celu zapobiegnie zarażeniu wszelkimi potencjalnie zagrażającymi pasożytami.