Dirofilarioza u psów – co to jest i jak do niej dochodzi?

Dirofilarioza

Jest to pasożytnicza choroba psów wywołana inwazją przenoszonych przez komary nicieni z rodzaju Dirofilaria. Samice komarów (rodzaj Anopheles, AedesCulex) pobierają krew od zarażonych zwierząt wraz z larwami – mikrofilariami. Larwy po dwukrotnej lince w organizmie komara przenikają do narządów gębowych. Podczas pobierania krwi przez komara larwy przedostają się do ranki, a następnie tkanki podskórnej, skąd po kolejnej lince z krwią wędrują do tkanki podskórnej (Dirofilaria repens) lub do serca i tętnicy płucnej (D. immitis).

Dirofilarioza u psów? Nie tylko.

Człowiek bywa przypadkowym żywicielem dirofilarii. Inwazje są z reguły pojedyncze, nicień rzadko osiąga dojrzałość, nie występują więc mikrofilarie we krwi. Inwazja pasożyta objawia się najczęściej w postaci podskórnego guzka. W Europie odnotowano ponad 300 przypadków tej parazytozy u ludzi, głównie były to podskórne inwazje D. repens, a także 10 przypadków D. immitis.  Nicienie lokalizowały się w tkance podskórnej różnych okolic ciała, w płucach i węzłach chłonnych. Niekiedy w obrazie rentgenowskim sugerowały zmianę nowotworową.

W Polsce w ostatnich latach stwierdzono kilkanaście przypadków dirofilariozy wywołanej przez D. repens, głównie inwazji podskórnej (Cielecka i wsp. 2007, Żarnowska-Prymek i wsp. 2008), także jeden przypadek dirofilariozy podspojówkowej (Wesołowska i wsp. 2009).

Wesołowska M., Szaliński M., Zieliński M., Okulewicz A., Kisza K., Misiuk-Hojło M. 2009. Dirofilaria repens -pierwszy przypadek dirofilariozy podspojówkowej w Polsce. Przewodnik Lekarza 12, 65.

Więcej informacji: